دکتر حسین حاج محمدی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

نویسنده کتب :

پایان جامعه، آغاز جمع

بررسی و نقد مبانی نظری مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام

علم دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

 

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

طلبه حوزه علمیه قم

دکتری فلسفه علوم اجتماعی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

 

کتاب

پایان جامعه، آغاز جمع

بررسی و نقد مبانی نظری مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام

علم دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

 

مقاله

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی

بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی

بررسی انتقادی اندیشه اجتماعی جلال آل احمد مبتنی بر ادوار روشنفکری ایران

علم دینی؛ صورت‌بندی، نقدها و تنبهات

روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام (با رویکرد حکمت اسلامی)

بررسی تطبیقی نسبت نظریه و واقعیت در ریالیسم انتقادی و حکمت و اندیشه اسلامی

بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی

بررسی انتقادی مبانی معرفت شناختی مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام