دکتر حسام الدین شریفی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

تحصيلات غير حوزوي:‌ دكتراي فلسفه دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

کتاب:  اصول و مبانی حکمت انسانی از دیدگاه فارابی، انتشارات انصاریان قم.

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

سوابق علمي

تحصيلات حوزوي: درس خارج فقه و اصول و فلسفه

تحصيلات غير حوزوي:‌ دكتراي فلسفه دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

کتاب:  اصول و مبانی حکمت انسانی از دیدگاه فارابی، انتشارات انصاریان قم.

مقالات: در حوزه منطق، فلسفه و حكمت عملي

 1. «تبیینی از جبر و جباریت خداوند»، مجله حکمت فلسفی وابسته به جامعه المصطفی.
 2. «نقش شهود عقلاني در ادراک معقولات»، مجله علمي پژوهشي ذهن.
 3. «مفهوم شناسی واجب الوجود»، مجله علمي پژوهشي آیین حکمت.
 4. «یکسانی حقیقت وجود و واجب الوجود ازديدگاه ملاصدرا»، مجله علمی پژوهشی آیین حکمت.
 5. «دلالت معنايي مفاهيم جزئي و نقش آنها در روش شناسي برهاني»، مجله پژوهشی حکمت اسراء.
 6. «جايگاه و روش شناسي حکمت عملی از ديدگاه فارابي»، مجله علمی پژوهشی حکمت اسلامی.
 7. «رابطه اعتباریات و تکوین از نظر آیت الله جوادی آملی»، مجله علمی پژوهشی حکمت اسراء
 8. «کارکردها و چالشهای گسترش حکمت عملی با تکیه بر آموزه های فارابی و آیت الله جوادی آملی»، مجله علمی پژوهشی نقد و نظر.
 9. «تقریری از وجود مطلق و مقید از دیدگاه ملاصدرا»، نشریه علمی پژوهشی جاودان خرد.
 10. «علوم عملی اعتباری و حقیقی در اندیشه علامه طباطبایی»، مجله علمی پژوهشی حکمت اسراء
 11. «بررسی مقام احدیت در عرفان نظری از منظر ملاصدرا»، مجله علمی پژوهشی حکمت اسلامی
 12. «شواهدي بر برهاني بودن حکمت عملي از نظر فارابي و ابن سينا» نشریه عملی پژوهشی هستی و شناخت

ميزگرد و همايش:

 1. اعتباریات علامه طباطبایی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، در كتاب يادنامه علامه طباطبايي مجمع عالی حکمت.
 2. واکاوی نسبت حکمت عملی و اعتباریات در اندیشۀ علامه طباطبایی، در كتاب يادنامه علامه طباطبايي، مجمع عالی حکمت.
 3. نگاهی انتقادی به برداشت‌های معاصران از حکمت عملی علامه طباطبایی، در كتاب يادنامه علامه طباطبايي مجمع عالی حکمت.
 4. «دیدگاههای منطقی علامه طباطبایی» در کتاب مجموعه مقالات همایش «علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی».
 5. «اصول و مبانی حکمت انسانی از دیدگاه فارابی»، همایش حکمت اسلامی و علوم انسانی، موسسه حكمت و فلسفه