حجت الاسلام سید محمد هاشمی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه​

درباره استاد:

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

سوابق تحصیلی

اتمام دوره سطوح حوزه

شاغل به تحصیل در مقطع درس خارج فلسفه و  فقه و اصول در حوزه علمیه

حضرت آیت الله العظمی سبحانی: فقه و اصول

استاد آیت الله فرحانی: فقه و اصول و فلسفه (اسفار)

سوابق آموزشی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

دروس رسمی حوزه علمیه

رسائل و بدایه الحکمه در مدرسه فقهی امیرالمومنین (ره)

رسائل و مکاسب در مدرسه عالی مصلی

تدریس بدایه الحکمه، نهایه الحکمه و حلقه ثانیه در جامعه المصطفی العالمیه

استاد اصول فقه مظفر، شرح لمعه، منطق مرحوم مظفر مدرسه شهید صدوقی فاز 4

تدریس منطق و کلام در مدرسه علمیه دارالهدی

استاد حوزه علمیه امام خمینی ازگل تهران

تدریس ها با موضوعات دیگر

استاد دوره نخبه پروری مدرسه علوم انسانی صدرا

تدریس دوره کامل (15 جلسه) ظرفیت شناسی علوم اسلامی در تولید علوم انسانی اسلامی

تدریس دوره کامل (18 جلسه ای) تطور فقه و اصول شیعه و رهیافتی به مکتب اجتهادی امام برای توسعه ی فقه

استاد معارف دانشگاه شهید رجایی

تدریس فلسفه اسلامی جهت اساتید دانشگاه شهید رجایی

تدریس تفسیر قرآن جهت اساتید دانشگاه شهید رجایی

150 جلسه تدریس فلسفه، کلام، انسان شناسی اسلامی و تفسیر قرآن در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان جهت دانشجویان

برگزاری دوره آشنایی و نقد فلسفه غرب جهت اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید رجایی

برگزاری دوره آشنایی و نقد اندیشه فلسفی مدرن در مساله «زن» جهت دانشجویان دانشگاه الزهراء تهران

تدریس مباحث تقابل تمدن اسلام و غرب در طرح ضیافت اندیشه دانشگاه شهید رجایی

تدریس منطق کاربردی در دانشگاه شهید رجایی تهران

تدریس مستمر آثار استاد شهید مطهری: تدریس کتاب انسان و ایمان (10 دوره)، تدریس انسان و ایمان به زبان انگلیسی، جهان بینی توحیدی (چندین دوره)، وحی و نبوت، انسان در قرآن، امامت و رهبری، جامعه و تاریخ، حیات اخروی، جامعه و تاریخ، فطرت، آشنایی با منطق، آشنایی با فلسفه، آشنایی با فقه، سیری در سیره نبوی، سیری در سیره ائمه اطهار، جاذبه و دافعه علی (ع)، حماسه حسینی، آزادی معنوی،اصول فلسفه و روش رئالیسم، انسان کامل، ولاء ها و ولایت ها، اسلام و نیازهای زمان، توحید، خاتمیت، علل گرایش به مادی گری، نقدی بر مارکسیسم، مسئله حجاب، نظام حقوق زن در اسلاما، لهامی از شیخ الطائفه (6 مقاله)

اصل اجتهاد در اسلام (10 گفتار)، نهضت آزادی بخش اسلام (15 گفتار)، انسان شناسی قرآن، آشنایی با قرآن

تدریس یک دوره اصول معارف اسلامی به زبان انگلیسی

تدریس مستمر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی امام خامنه ای

استاد دوره تربیتی شهید چمران بسیج دانشجویی کل کشور

تدریس آثار موسسه بینش مطهر در استان های قم، مرکزی و یزد

سوابق پژوهشی

آثار و تالیفات

کتاب در آمدی بر نظام اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری

نظام اعتباریات در اندیشه امام خمینی (ره) (در حال چاپ در مجموعه نظام تربیتی امام و علامه طباطبایی پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین (ع))

عوامل امری موثر بر تعلیم و تربیت در نظام اندیشه علامه طباطبایی (در حال چاپ در مجموعه نظام تربیتی امام و علامه طباطبایی پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین (ع))

اصول تعلیم و تربیت اسلامی در اندیشه علامه طباطبایی (در حال چاپ در مجموعه نظام تربیتی امام و علامه طباطبایی پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین (ع))

روش های تعلیم و تربیت اسلامی در نگاه اندیشمندان مسلمان (چاپ شده در مجموعه علوم تربیتی بنیاد مبنا قرارگاه خاتم)

شرح بدایه الحکمه علامه طباطبایی (مرحله اول تا سوم)

شرح مکاسب شیخ انصاری (باب بیع و خیارات)

مقاله «مراتب الحکم عند المحقق الخراسانی»

مقاله «علامه طباطبایی در میانه تحجر و تجدد» (چاپ شده در خردنامه همشهری 1394)

سوابق اجرایی

مدیریتی

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید رجایی تهران

معاونت آموزش بنیاد فرهنگ و تمدن اسلامی رصین

معاونت پژوهش مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام در قم

مسئول شورای علمی موسسه بینش مطهر استان قم

تبلیغی

سخنرانی و منبر به زبان انگلیسی برای مخاطبان انگلیسی زبان (موسسه  Aim Islam) لندن و مجموعه جوانان دوبلین ایرلند (FNC)

          تبلیغ رمضان و محرم در تهران

          تبلیغ مستمر در رمضان و محرم در استان بوشهر

          تبلیغ هر ساله دانشگاهی

          پوشش و کمک تبلیغی به طلاب مختلف در سراسر کشور