حجت الاسلام علیرضا محمدی فرد

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

الف) سوابق تدریسی

 • مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم؛
 • مدرس سطوح مختلف دانشگاهی (دکتری، ارشد، کارشناسی)؛

ب) سوابق همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی

 • عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی المصطفی ص؛
 • دبیر گروه «فلسفه علوم انسانی»، مجمع عالی حکمت اسلامی؛
 • دبیر پژوهش گروه علوم قرآن و حدیث، المصطفی ص؛
 • محقق گروه «فلسفه علوم انسانی» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 • عضو ستاد راهبری گردشگری دینی حوزه های علمیه؛
 • عضو کارگروه ترجمه و مفاهیم قرآن و عترت حوزه علمیه قم؛ از سال 1390 تا 1397؛
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی مؤسسه قرآنی تمهید؛ سال 1394 و 1395؛
 • عضو کارگروه نشستهای مؤسسه تمهید، 1397-1398؛
 • سرپرست ارزیابی مقالات در مؤسسه اسلامی «اسلامیکا» (1398)؛
 • ارزیاب مقالات مجله «روش شناسی علوم انسانی»، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 • عضو شورای علمی مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر حوزه علمیه کرمانشاه؛
 • عضو شورای علمی مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر صادقین قم؛

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

مدارک تحصیلی

حوزوی:

 • سطح سه مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر حوزه علمیه قم؛ موضوع رساله: رابطه اختلاف قرائات با تحریف ناپذیری قرآن؛
 • شرکت در درس خارج ؛
 • تصویب طرح تفصیلی پایان نامه سطح 4 با موضوع: «قواعد تفسیر از دیدگاه آیت الله معرفت».

دانشگاهی:

 • دکترای رشته «علوم قرآن و حدیث»، «گرایش فلسفه تفسیر» از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. موضوع رساله: «پیش‌فرض‌ها و الزامات تفسیر موضوعی ناظر به نظریه پردازی».

 

سوابق همکاریهای علمی

الف) سوابق تدریسی

 • مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم؛
 • مدرس سطوح مختلف دانشگاهی (دکتری، ارشد، کارشناسی)؛

ب) سوابق همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی

 • عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی المصطفی ص؛
 • دبیر گروه «فلسفه علوم انسانی»، مجمع عالی حکمت اسلامی؛
 • دبیر پژوهش گروه علوم قرآن و حدیث، المصطفی ص؛
 • محقق گروه «فلسفه علوم انسانی» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 • عضو ستاد راهبری گردشگری دینی حوزه های علمیه؛
 • عضو کارگروه ترجمه و مفاهیم قرآن و عترت حوزه علمیه قم؛ از سال 1390 تا 1397؛
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی مؤسسه قرآنی تمهید؛ سال 1394 و 1395؛
 • عضو کارگروه نشستهای مؤسسه تمهید، 1397-1398؛
 • سرپرست ارزیابی مقالات در مؤسسه اسلامی «اسلامیکا» (1398)؛
 • ارزیاب مقالات مجله «روش شناسی علوم انسانی»، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 • عضو شورای علمی مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر حوزه علمیه کرمانشاه؛
 • عضو شورای علمی مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر صادقین قم؛

تألیفات و طرحهای پژوهشی

کتاب

 • درآمدی به مطالعات قرآن و نظریه پردازی در علوم انسانی، 1400، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 • آشنایی با قرآن (علوم قرآنی)؛ انتشارات تمهید؛ نشر: 1394؛ یک جلد؛ نویسنده؛ (به سفارش مؤسسه قرآن و عترت تمهید)
 • درسنامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم (سطح عالی)؛ سه جلد (گروهی)؛ انتشارات نصایح؛ نویسنده؛ (به سفارش مؤسسه فرهنگی قرآنی آفاق)

لازم به ذکر است که این کتاب به عنوان کتاب برگزیده جشنواره کتابهای قرآنی رشد آموزش و پرورش در سال 1396 شناخته شد.

 • جلد 5 از تفسیر همگام با وحی؛ انتشارات تمهید؛ همکار علمی.
 • درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن؛ دفتر قرآن و عترت حوزه قم؛ به صورت جزوه آموزشی؛ گروهی (چاپ نشده).

طرحهای پژوهشی در دست اجرا

 • طرح پژوهشی کتابی با عنوان «روش شناسی اجتهادی شهید صدر»؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ نویسنده؛ (در حال اتمام)
 • طرح پژوهشی کتابی با عنوان «درآمدی به مطالعات قرآن و نظریه پردازی در علوم انسانی»؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ نویسنده؛ (پایان یافته و در حال آماده سازی چاپ)
 • طرح پژوهشی «روش شناسی اندیشه امام خمینی»؛ با همکاری گروه فلسفه علوم انسانی حوزه و دانشگاه؛ نویسنده. (در حال انجام)
 • طرح پژوهشی «تفسیر تنزیلی، به مثابه روش اکتشاف فرایند تعالی فرهنگی توسط پیامبر»؛ کتاب نظریه. (در حال انجام)
 • مدیر و ناظر علمی کتاب «پرسمان گردشگری دینی»، در حال تألیف؛

 

مقالات

 • مقایسه ارزش تفسیری اخبار صحابه و تابعان و روایات معصومان، در التفسیر الاثری الجامع؛ پژوهشهای قرآنی، ش 83(علمی ـ پژوهشی) (این مقاله به عنوان مقاله برتر همایش ملی علامه معرفت معرفی شد)
 • تبیین و تکمیل دیدگاه آیت الله معرفت درباره ارتباط اختلاف قرائات با تحریف قرآن، مجله آموزه‌‌های قرآنی (علمی ـ پژوهشی)
 • تبیین روش‌‌شناختی کتاب مدخل التفسیسر، با تأکید بر پاسخگویی به شبهات قرآنی، (مقاله برتر همایش دیدگاه‌‌های قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی)؛
 • بررسی انگاره تواتر قرائات؛ مجله قرائت پژوهی، شماره 2(علمی ـ ترویجی)
 • نقد دیدگاه محدث نوری در استلزام اختلاف قرائات با تحریف قرآن؛ مجله مطالعات قرائت قرآن؛ شماره 3(علمی ـ ترویجی)
 • مقاله « تاثیر شناخت چیستی گردشگری و سنخ شناسی گردشگران در موضوع شناسی فقه گردشگری»، (مقاله برتر همایش بین المللی فقه گردشگری)
 • مقاله دائره المعارف قرآن کریم، سرفصل: سوره غافر.
 • مقاله «از موضوع تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی شهیدصدر»؛ مجله «راهبرد فرهنگ» (علمی –پژوهشی)؛ (تأیید شده و در نوبت چاپ)
 • مقاله «تبیین کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در نظریه پردازی دینی/قرآنی»؛ مجله «روش شناسی علوم انسانی»؛ (علمی –پژوهشی)؛
 • چکیده تفصیلی مقاله، ارائه شده در همایش علوم انسانی قرآن بنیان دانشگاه علامه طباطبایی، با عنوان: «دالانهای روش شناختی علوم انسانی در مطالعات تفسیری»؛
 • مقاله «ارزیابی کاربست روش نظریه زمینه‌ای به‌مثابه تفسیر موضوعی قرآن، با محوریت آرای شهیدصدر؛ مجله تحقیقات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق ع (تأیید شده و در نوبت چاپ)؛
 • مقایسه ایده رویکرد و پارادایم در اندیشه شهیدصدر و کوهن، مجله اندیشه های اجتماعی متفکران مسلمان؛
 • چند مقاله ژورنالی؛
 • و ارزیابی مقالات و کتب علمی برای مجلات و مؤسسات و نهادهای علمی.

نشست تخصصی

 • نشست «روش شناسی کتاب مدخل التفسیر آیت الله فاضل لنکرانی» (با رویکرد پاسخ به شبهات قرآنی)؛ (1397)؛ دانشگاه علوم اسلامی رضوی، نقش: ارائه دهنده.
 • روش شناسی التفسیر الاثری الجامع؛ همایش ملی آیت الله معرفت؛ (1396)؛ نقش: سخنران اصلی.
 • مدیر جلسه کرسی ترویجی «بایسته‌‌های روش‌‌شناختی نظریه‌‌های علوم انسانی اسلامی» (دکتر محمد فتحعلی خانی)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • مدیر جلسه کرسی ترویجی «مدل معناشناسی قرآن» (دکتر علی فتحی)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 • دبیر کارگروه علمی نشست عفاف و حجاب؛
 • دبیر پنل گروه «قرائت پژوهی» همایش دیدگاههای قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی؛
 • دبیر نشست نقد کتاب «فلسفه روانشناسی»، دکتر آذربایجانی؛
 • ارائه دهنده نشست «روشهای مطالعات میان رشته ای قرآن کریم؛

کارگاه  های روش شناسی:

ـ برگزاری کارگاههای متعدد روش تحقیق در مراکز علمی؛
ـ برگزاری کارگاه آشنایی با مقدمات روش تحقیق و مقاله نویسی، مؤسسه امام خمینی ره؛

ـ کارگاه مسئله شناسی، اساتید حوزه علمیه؛

جوایز دریافت شده

 • دانشجوی نمونه مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث، در «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» در سال 1395-96.
 • برگزیده کشوری جشنواره کتابهای قرآنی رشد(آموزش پرورش) برای تألیف کتاب«درسنامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم»(گروهی)
 • مقاله برتر همایش ملی علامه معرفت.
 • مقاله برتر همایش دیدگاه‌های قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی.
 • مقاله برتر، همایش بین المللی «گردشگری حلال».

 

حوزه‌‌های تخصصی مطالعاتی و پژوهشی

 • تفسیر موضوعی قرآن کریم؛
 • روش شناسی مطالعات قرآن و علوم انسانی؛
 • روش تحقیق در نظریه پردازی؛
 • ترجمه و مفاهیم قرآن کریم؛
 • تفسیر تطبیقی؛

سوابق مطالعاتی غیر از تخصص قرآنی

 • علوم عقلی (فلسفه اسلامی؛ تاریخ فلسفه غرب، کلام، منطق)؛
 • مطالعات علوم اجتماعی و روش‌‌شناسی تحقیق در علوم انسانی؛

دوره های مهارتی و دانش افزایی گذرانده شده

 • مهارت بیان تفسیر؛
 • دوره های روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته؛
 • دوره های روش تحقیق در علوم انسانی و علوم انسانی دینی:
  • «کارگاه مفهومی خلاقانه»، دکتر ایمان؛
  • «کارگاه جایگاه دانش عامه در علوم انسانی»، دکتر ایمان؛
  • شرکت فعال در نشست‌‌های «فلسفه علوم انسانی» در مجمع عالی حکمت اسلامی به مدت 2 سال (با حضور اساتید حوزه و دانشگاه: سلیمان حشمت؛ پورحسن؛ کلباسی؛ حسنی؛ آذربایجانی و …)؛
  • گذراندن دوره‌‌های کارآموزی و آموزشی روش شناسی علوم انسانی و مباحث حکمت عملی در گروه «فلسفه علوم انسانی» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به مدت 6 سال؛
 • روش نظریه پردازی در علوم انسانی؛ (انجام برخی تحقیقات در مفهوم سازی و نظریه پردازی؛ همراه با ترجمه برخی متون)؛ زیر نظر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

راهنمایی رساله

راهنما و مشاور چند رساله سطح 3 و سطح 4 مراکز حوزوی؛