حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

مدیریت‌های فعلی

رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

معاون علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر و نایب رئیس هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره

عضویت در شورا‌های علمی، راهبردی و نشریات (فعلی)

عضو حقیقی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی کشور/ شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضویت در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها

عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

عضو هیات امنای حوزه دانشگاهیان

عضو هیات امنای دانشگاه مذاهب اسلامی

عضو هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عضو هیات مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

دبیر هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

عضو حقیقی شورای سیاست‌گذاری مرکز مطالعات و پژوهش‌های حوزه علمیه قم

عضو شورای پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی

مدیر مسئول نشریه جاویدان‌خرد/۱۳۹۲

سردبیری دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید

عضو هیأت امنای مرکز جامع علوم اسلامی، ولی امر (عج) در حوزه علمیه قم/ ۱۳۸۹

عضو حقیقی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، معرفت/ دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

دبیر شورای انقلاب فرهنگی 

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

سوابق تحصیلی  

 

در سال ۱۳۶۸ دروس خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم آغاز کرد و دوازده سال از محضر استادانی همچون حضرات: آیت الله العظمی وحید خراسانی، آیت الله العظمی فاضل لنکرانى، آیت الله العظمی جعفر سبحانی، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در حوزه علمیه قم، بهره برد.

تحصیل دروس تخصصى کلام اسلامى را در کنار دروس خارج فقه و اصول در سال ۱۳۷۰ شمسی آغاز کرده و در سال ۱۳۷۴ در مقطع دکتراى کلام اسلامى با رتبه اول از مؤسسه امام صادق (ع) فارغ التحصیل شد و پایان نامه خود را با عنوان انتظارات بشر از دین تدوین کرد.

تحصیل تفسیر قرآن و فلسفه و عرفان و بهره‌مندی از محضر استادانی همچون، آیت‌الله تدین‏نژاد، آیت‌الله حسن‌‏زاده آملی، آیت‌الله جوادى آملی، آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله سبحانى و آیت‌الله انصارى شیرازى، یکی دیگر از بخش‌های تحصیلی استاد خسروپناه به شمار می‌آید که از سال ۱۳۶۴شمسی تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشته است. وی از سال ۱۳۷۰ شمسی در کنار تحصیل به فعالیت پژوهشى فردی و جمعی اشتغال ورزیده و مدیریت‌های پژوهشی و اجرایی خُرد و کلان داشته است.

استاد خسروپناه در کشور‌های عربستان، انگلستان، عراق، امارات، قطر، چین، روسیه، ترکیه، گرجستان، مالزی، پاکستان، هندوستان، لبنان، سوریه، اتریش، سوئیس، سوئد، اندونزی، قزاقستان، بوسنی و هرزگوین، ایتالیا و واتیکان، سخنرانی‌های متعدد داشته است. همچنین در سال ۱۳۷۵ شمسی توسط آیت الله مدرسیان در دروس فقه و اصول، اجازه اجتهاد و اجازه نقل حدیث گرفت و از سال ۱۳۹۴ به رتبه استاد تمامی دست یافت و اینک از چندین استاد مشهورفقه و اصول حوزه علمیه قم، اجازه اجتهاد و اجازه روایی دارد.

 

سوابق آموزشی

 

یکی از توفیقات وی، زمینه تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی از سال ۱۳۶۲ شمسی در کنار تحصیل بوده است که تا کنون در مدارس علمیه دزفول و قم و مؤسسه امام صادق و مؤسسه امام خمینی و جامعه الزهراء به تدریس ادبیات، فقه، اصول، فلسفه و کلام اشتغال علمی داشته و نیز از سال ۱۳۶۵ در تربیت معلم دزفول و دانشگاه‌هاى شهید چمران اهواز، شهید بهشتى و علوم پزشکی شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تدریس دروس فلسفى و کلامى پرداخته است و توانسته همه کتاب‌های متعارف حوزه علمیه، از جامع‌المقدمات تا کفایه و همچنین از بدایه الحکمه تا الشواهد الربوبیه و اسفار ملاصدرا را در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های کشور تدریس کند.

سوابق پژوهشی

 

نظریه فلسفه فلسفه اسلامی که در هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی به عنوان نوآوری پذیرفته شد

نظریه دیدبانی

نظریه حکمت خودی و تغییر موضوع فلسفه به وجود انضمامی انسان

رئالیسم شبکه‌ای و تئوری بداهت نظام‌مند کارآمد

الگوی حکمی- اجتهادی و روش شناسی حکمی- اجتهادی

نظریه فرایندی از مبانی تا نظامهایعینی

سوابق اجرایی

 

مدیر گروه فلسفه/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عضو شورای علمی گروه معرفت شناسی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عضو شورای علمی گروه کلام و دین پژوهی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عضو تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی قبسات

عضو شورای علمی کانون اندیشه جوان

عضو شورای علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دبیر علمی همایش علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی اسلامی

مدیریت گروه مبانی نظری اسلام در دانشگاه معارف اسلامی

رئیس کارگروه علوم انسانی اسلام شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش

مدیریت‌های فعلی

رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

معاون علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر و نایب رئیس هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره

عضویت در شورا‌های علمی، راهبردی و نشریات (فعلی)

عضو حقیقی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی کشور/ شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضویت در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها

عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

عضو هیات امنای حوزه دانشگاهیان

عضو هیات امنای دانشگاه مذاهب اسلامی

عضو هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عضو هیات مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

دبیر هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

عضو حقیقی شورای سیاست‌گذاری مرکز مطالعات و پژوهش‌های حوزه علمیه قم

عضو شورای پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی

مدیر مسئول نشریه جاویدان‌خرد/۱۳۹۲

سردبیری دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید

عضو هیأت امنای مرکز جامع علوم اسلامی، ولی امر (عج) در حوزه علمیه قم/ ۱۳۸۹

عضو حقیقی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، معرفت/ دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

دبیر شورای انقلاب فرهنگی