حجت الاسلام احمد کوهی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

 دانش آموخته حوزه علمیه قم

 دانش آموخته دکتری آینده پژوهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

سوابق تحصیلی

دانش آموخته حوزه علمیه قم

 دانش آموخته دکتری آینده پژوهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی

مقالات

دینداری در آینده تبلیغ دین
احمد کوهی*، مجتبی امیری، محمد مهدی ذوالفقارزاده
فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، بهار 1398

دلالت های روندهای آینده اینترنت در سیاست های تبلیغ دین در فضای مجازی
احمد کوهی*، محمد مهدی ذوالفقار زاده
مجله دین و سیاست فرهنگی، پاییز و زمستان 1397

بررسی انطباقی مبانی روش تحلیل لایه ای علت ها و فلسفه شدن اسلامی
احمد کوهی
فصلنامه مطالعات آینده پژوهی، بهار 1393

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر استفاده از رسانه های سنتی
سید نصرالله ساداتی*، احمد کوهی
فصلنامه پژوهش های ارتباطی، زمستان 1392

هم گرایی رسانه ای (رابطه تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون)
طاهر روشندل اربطانی، احمد کوهی
فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، زمستان 1391

تلویزیون و فرهنگ همگرایی رسانه ای
حسن بشیر، احمد کوهی
نشریه رسانه و فرهنگ، پاییز و زمستان 1391