حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

مدير گروه مدرسي معارف اسلامي مؤسسه امام خميني(ره) (با پنج گرايش اخلاق و عرفان اسلامي، انقلاب اسلامي، مباني نظري، تفسير و تاريخ اسلام)‌

معاون آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

معاون پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)..

عضو شوراي علمي گروه عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

عضو شوراي علمي دائرة المعارف فلسفه دين وابسته به مركز دائرة المعارف علوم عقلی

عضو كميته علوم انساني و اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي 

عضو شوراي سياستگذاري آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

عضو شوراي علمي دومين، سومين، چهارمين، پنجمين و ششمين كنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي

دبير مجمع عالي علوم انساني اسلامي

دبير علمي ششمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي

رئيس كميسيون فلسفه و روش‌شناسي علوم انساني، ششمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي

رئيس شوراي سياستگذاري علوم انساني اسلامي موسسه امام خميني(ره)

عضو اتاق فكر تحول علوم انساني 1400

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

سوابق تحصیلی:

خارج فقه و اصول

درس‌ خارج آيات عظام نوري همداني، جوادي آملي، مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، وحيد خراساني

مؤسسه امام خميني(ره)

بهره‌گيري از درس‌هاي فلسفة آيت‌الله مصباح يزدي و آيت‌الله انصاري شيرازي، از سال 1371 وارد مؤسسة در راه حق (مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ره) شده و پس از طي دوران عمومي (مقطع كارشناسي)، از سال 1376 مقطع كارشناسي ارشد رشتة دين‌شناسي (فلسفة دين) را آغاز كرد و مدرك تحصيلي خود را در اين رشته در سال 1380 دريافت كرد..

در سال 1381 وارد مقطع دكتري رشتة فلسفة تطبيقي شد و در سال 1385 از رسالة دكتري خود با عنوان «معيار ثبوتي صدق قضايا» دفاع كرد. و هم اكنون به عنوان استاد تمام گروه فلسفه در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مشغول خدمت است

سوابق اجرایی:

مدير گروه مدرسي معارف اسلامي مؤسسه امام خميني(ره) (با پنج گرايش اخلاق و عرفان اسلامي، انقلاب اسلامي، مباني نظري، تفسير و تاريخ اسلام)‌

معاون آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

معاون پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)..

عضو شوراي علمي گروه عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

عضو شوراي علمي دائرة المعارف فلسفه دين وابسته به مركز دائرة المعارف علوم عقلی

عضو كميته علوم انساني و اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي 

عضو شوراي سياستگذاري آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

عضو شوراي علمي دومين، سومين، چهارمين، پنجمين و ششمين كنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي

دبير مجمع عالي علوم انساني اسلامي

دبير علمي ششمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي

رئيس كميسيون فلسفه و روش‌شناسي علوم انساني، ششمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي

رئيس شوراي سياستگذاري علوم انساني اسلامي موسسه امام خميني(ره)

عضو اتاق فكر تحول علوم انساني 1400 (ادامه دارد)

سوابق آموزشی:

  تاريخ فلسفه غرب (از يونان باستان تا دوران پست مدرنيسم)، كارشناسي ، موسسه امام خميني   

فلسفه ارزش‌ها ، دكتري ، موسسه امام خميني

    عرفان نظري،  دكتري،  دانشگاه معارف  

    فلسفه اسلامي (آموزش فلسفه و نهاية الحكمه) ، موسسه امام خمینی 

   فلسفه علوم انساني اسلامي ، كارشناسي،  موسسه امام خمینی

علم النفس و علوم انساني  ارشد ،  موسسه امام خمينی

سوابق پژوهشی:

كتاب

كلام و فلسفه دين

صحيفة عصمت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

پژوهشي در عصمت معصومان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

خردورزي و دين‌باوري، تهران، كانون انديشه جوان

خردورزي از چشم‌انداز امام علي عليه السلام، تهران، كانون انديشه جوان،

عقل و وحي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

خاتميت، امامت و مهدويت، قم، صهباي يقين،

معرفت‌شناسي

معيار ثبوتي صدق قضايا، قم، مؤسسه امام خميني

تقرير درس‌هاي معرفت‌شناسي اسلامي، از استاد فياضي

مباحث اجتماعي و سياسي

موج فتنه از جمل تا جنگ نرم، تهران، كانون انديشه جوان

جنگ نرم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

هميشه بهار: اخلاق و سبك زندگي اسلامي، قم، نشر معارف

سبك زندگي اسلامي ايراني، تهران، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا،

راه‌هاي اصلاح اخلاق اجتماعي در تبيين بيانيه گام دوم، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

سبك زندگي و هنرهاي بي‌كلام، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فلسفة علوم انساني

مباني علوم انساني اسلامي، تهران، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا،

روش‌شناسي علوم انساني اسلامي، تهران، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا

نظريه پردازي اسلامي در علوم انساني، تهران، مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا