تاثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تاثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی ارائه توسط استاد حجت الاسلام مهدی…

رایگان!

فلسفه و علوم انسانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فلسفه و علوم انسانی ارائه توسط استاد محمد تقی چاووشی در 1…

رایگان!

نقش فلسفه علوم انسانی در تولیدعلوم انسانی اسلامی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نقش فلسفه علوم انسانی در تولیدعلوم انسانی اسلامی حجت الاسلام استاد علی…

رایگان!