تبیین مدل های مختلف علم دینی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تبیین مدل های مختلف علم دینی ارائه توسط استاد حجت الاسلام دکتر…

رایگان!

علم و دین وعلم دینی در تحلیل استاد حجت الاسلام دکتر خسروپناه

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ درس گفتار های علم دینی  ارائه توسط استاد حجت الاسلام دکتر خسروپناه…

رایگان!