عدالت به مثابه منبع پنجم فقه تمدنی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ عدالت به مثابه منبع پنجم فقه تمدنی ارائه توسط حجت الاسلام استاد…

رایگان!

مبانی فلسفی علوم انسانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مبانی فلسفی علوم انسانی ارائه توسط حجت الاسلام استاد دکتر حمید پارسانیا…

رایگان!

مبانی فلسفی علوم انسانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مبانی فلسفی علوم انسانی ارائه توسط استاد دکتر مصطفی ملکیان در 5…

رایگان!

نقش فلسفه علوم انسانی در تولیدعلوم انسانی اسلامی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نقش فلسفه علوم انسانی در تولیدعلوم انسانی اسلامی حجت الاسلام استاد علی…

رایگان!