تبیین مدل های مختلف علم دینی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تبیین مدل های مختلف علم دینی ارائه توسط استاد حجت الاسلام دکتر…

رایگان!

درس گفتار علم دینی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ درس گفتار علم دینی ارائه توسط استاد حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی…

رایگان!

علم دینی از دیدگاه آیت الله مصباح ره

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ علم دینی از منظر استاد آیت الله محمدتقی مصباح یزدی ره ارائه…

رایگان!