اسلام و مقتضیات زمان در بیان حجت الاسلام استاد امین اسدپور

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اسلام و مقتضیات زمان  ارائه توسط حجت الاسلام استاد امین اسدپور در…

رایگان!

جریان شناسی وتحلیل وبررسی آراء و اندیشه های شریعتی توسط استاد اسدپور

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جریان شناسی وتحلیل وبررسی آراء و اندیشه های شریعتی توسط استاد سطوح…

50,000 تومان

ماجرای امتداد حکمت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ماجرای امتداد حکمت • ماجرای امتداد حکمت برای اندیشه وران مسئله ای…

150,000 تومان