اتاق فکر تحول علوم انسانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اتاق فکر تحول علوم انسانی ارائه توسط حجت الاسام دکتر خسروپناه حجت…

رایگان!

تاثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تاثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی ارائه توسط استاد حجت الاسلام مهدی…

رایگان!

تمدن نوین اسلامی واقعیت یا پندار ؟ ( مناظره )

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تمدن نوین اسلامی واقعیت یا پندار ؟ ( مناظره ) مناظره  میان…

رایگان!

چگونگی امتداد حکمت در علوم اجتماعی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ چگونگی امتداد حکمت در علوم اجتماعی در نظر استاد رفیعی دکتر عطاءالله…

رایگان!

حکمت اسلامی و روان شناسی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ حکمت اسلامی و روان شناسی ارائه دهنده : استاد دکتر عبدالحسین خسروپناه…

رایگان!

حکمت اسلامی و علوم اقتصادی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ حکمت اسلامی و علوم اقتصادی ارائه دهنده : استاد دکتر عبدالحسین خسروپناه…

رایگان!

عدالت به مثابه منبع پنجم فقه تمدنی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ عدالت به مثابه منبع پنجم فقه تمدنی ارائه توسط حجت الاسلام استاد…

رایگان!

فلسفه علوم اجتماعی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فلسفه علوم اجتماعی  ارائه دهنده : استاد حمید پارسانیا  موضوعات:‌تاثیر متافیزیک بر…

رایگان!

نماواج