وارد میدان شو!

 

🔸به صورت کلی باید گفت: «حل مسئله»، فرآیندی است در قبال رویداد ها و چالش ها که در زندگی فردی و اجتماعی اتفاق می افتد. انسان برای اینکه زیست خود را سر و سامان بخشد و آن را به سوی کمال پیش ببرد باید بتواند آن ها را حل و تدبیر نماید.

🔸 لازم به ذکر است که حل مسئله نوعی کنش اجتماعی و در واقع مهارت اجتماعی می باشد و همانطور که قطعا خودتان هم می دانید، لازمه ی پیشرفت و داشتن زندگی و جامعه خوب، یادگیری همین مهارت های اجتماعی می باشد.

🔸 رویکردی که افراد برای حل مسئله اتخاذ می کنند، می تواند متفاوت باشد. کنش گران بسیاری با جهان بینی و اندیشگان خاص به مسائل نگاه کرده و در حل مشکلات مبتنی بر این اندیشه پیش می روند . در مقابل کنش گرانی هستند که به ارتکازات و برداشت های شخصی شلخته خود اکتفاء می کنند یا اینکه مبتنی بر جهان بینی دیگر که هیچ نسبتی با جامعه و اندیشه خودشان ندارد پیش می روند و گره بر گره های به وجود آمده می افزایند .

🔸 این یک ضرورت است که دانش آموز عزیز وارد میدان حل مسئله شود و برای این کار باید به این توجه کند که شخصیت و هویت او به عنوان نخبه مسلمان چیست؟  کجای تاریخ و فرهنگ ایستاده؟ و چه ظرفیت های گران بهایی در چنته دارد؟ تا پس از آن به حل مسائل جامعه خود بپردازد و از خودخواهی و فردیت خود عبور کند و برای ساخت کشور و تمدن نوین اسلامی از شهرت ها و شرافت های ساخته و پرداخته غیر تمدنی مثل شغل های دسته چندم عبور کرده و طرح جهانی نو را بریزد. ابتدای راه تغییر جهان، تغییر در خود است، به قول مرحوم اقبال لاهوری : جان چو دیگر شد جهان دیگر شود.